Assistans vid hjärtstopp

Assistans till ambulansen vid ett hjärtstopp på Norrbyskär.

Ditt namn/era namn skrivs ut här