Styrpulpetbåt med motorproblem

En styrpulpetbåt med två personer ombord på väg till en upptagningsramp på ön fick motorproblem i Lillån och driver. Inget ankare finns ombord. Den drivande båtens position är mellan broarna där Rescue MinLouis inte kommer under. Vi åker med Rescue MinLois och Rescuerunner. Framme kopplar Rescuerunner och bogserar den nödställde till upptagningsrampen. Enheterna återvänder till Patholmsviken. 

Ditt namn/era namn skrivs ut här