Brand på Holmön

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) angående en gräsbrand på Holmön. Vi bemannar Rescue MinLouis med destination Norrfjärden för att hämta upp personal och utrustning från räddningstjänsten för transport, men uppdraget avbryts strax efter avgång och vi går tillbaka till kaj.

Ditt namn/era namn skrivs ut här