Våra räddningsbåtar genom åren

RS Holmsunds räddningsbåtar genom åren.

Stationen grundades år 1944 och låg då i Byviken på Holmön och har sedan dess utövat sjöräddning efter norrlandskusten. Tre år senare, 1947 bytte organisationen namn från Svenska Sällskapet för räddning af skeppsbrutne till det vi heter idag, Svenska Sjöräddningssällskapet.
Efter de första åren på Holmön flyttades stationen till Holmsund.

Motorlivbåten Drottning Victoria

Motorlivbåten Drottning Victoria byggdes 1912 och var en av Sjöräddningssällskapets första motorlivbåtar, hon placerades Vid Räddningsstation Grönhögen som etablerades samma år och flyttades 1944 till Holmön.

1944 Motorlivbåten Drottning Victoria

Livräddningskryssaren A. E. Appelberg

Livräddningskryssaren A. E. Appelberg är byggd i stål 1948 och kunde användas för isbrytning.

1948 Livräddningskryssaren A. E. Appelberg

Livräddningskryssaren Grängesberg

I Västerbottens Läns Hembygdsförenings årsbok September 1958 står att läsa: "Den nya Livräddningskryssaren Grängesberg, Sveriges största och modernaste kommer till hemmavattnet med Holmön som station". Livräddningskryssaren Grängesberg hade sin hemmahamn i Byviken under slutet av 1950-talet och en bit in på 1960-talet.

Hon levererades av G. De Vries-Lentsch som Grängesberg till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, Göteborg. Döpt av fru Brita Brusewitzoch placerad vid Räddningsstation Holmön, Umeå. Vintertid vid svåra isförhållanden låg hon placerad i Härnösand.

1958 Livräddningskryssaren Grängesberg

Sigurd Golje

Verksamheten på Holmön flyttades till Holmsund och räddningskryssaren Sigurd Golje avlöste Livräddningskryssaren Grängesberg. På 1970-talet hände det ofta att Sigurd Golje täckte upp för Holmöfärjan, speciellt under svåra isförhållanden.

1971 Sigurd Golje

Elsa Golje

Elsa Golje byggd 1976 och skänkt av fru Elsa Golje, Stockholm och stationerad på Rörö kom 1990 att ersätt Sigurd Golje i Holmsund.

1990 Elsa Golje

Rescue Holmsund

Mellan 2000-2007 tjänstegjorde tidigare Stridsbåt H, Rescue Holmsund i Holmsund.

2000 Rescue Holmsund

Rescue Lars Prytz

Rescue Lars Prytz flyttades 2007 från RS Käringön till RS Holmsund.

2007 Rescue Lars Prytz

RescueRunner Göran

År 2009 donrade Sparbankstiftelsen en RescueRunner till stationen i Holmsund. Stiftelsen överlät till stationen att namnge nytillskottet och hon döptes till Göran efter en anställd på Kustbevakningen som efter pensioneringen skulle gå med som frivillig sjöräddare.

2009 RescueRunner Göran

Rescue Catharina af Marstrand

Donerad av Catharina Wallenberg och från början stationerar på RS Rörö. När hon flyttades från Rörö till Holmsund var hon den räddningsbåt som utfört flest uppdrag av alla, närmare 800 st. Rescue Catharina af Marstrand användes som reservbåt efter norrlandskusten och efter tiden i Holmsund flyttades hon först till RS Lönnånger och sedan till RS Härnösand.

Sedan september 2016 ligger Rescue Catharina af Marstrand åter i Holmsund, nu som ersättningsbåt för Rescue MinLouis som är inne på uppdatering.

2012 Rescue Chatarina af Marstrand

Rescue MinLouis

Donerad av Louis och Torborg Blick Andersson och stationerad på RS Fjällbacka 2005. 2013 flyttades hon till Holmsund när Fjällbacka fick den nya räddningsbåten Rescue Leif Johansson.

2013 Rescue MinLouis

Rescue Yvonne Bratt

Donerad av Marianne Bratt med hemmahamn på RS Käringön. 2018 tillfälligt omplacerad i Holmsund.

2018 Rescue Yvonne Bratt Foto: Magnus Jonsson

Ditt namn/era namn skrivs ut här