Våra räddningsbåtar genom åren

Svenska Sällskapet för räddning af skeppsbrutne startar stationen på Holmön 1944 och vi har sedan dess utövat sjöräddning efter norrlandskusten. Från början var det tänkt att stationen skulle uppföras på Norrgadden men kom att hamna i byviken i stället.

På 1970-talet flyttas stationen till Holmsund.

Styrelseberättelse för år 1944
"Sällskapets livräddningsstationer ha under 1944 räddat 105 människor i sjönöd; 1340 flyktingar ha bärgats vid stränder och biståtts på olika sätt; livbåtar ha legat i beredskap vid 4 fartyg med tillsammans 75 mans besättning; livbåtar ha flottdragit 11 fartyg med 59 mans besättning; livbåtar ha lämnat bogserhjälp till 36 flyktingbåtar och andra fartyg med 878 personer ombord; 5 fartyg med 139 personer ombord ha vägletts av livbåtar; 19 sjuka ha förts till läkare, eller läkare ha förts till dem."

1944 Motorlivbåt Drottning Victoria

Motorlivbåt Drottning Victoria, byggd 1912, var vid tiden en av Sjöräddningssällskapets första motorlivbåtar. Första placeringen var på Räddningsstation Grönhögen som grundades samma år och hon flyttades senare till Holmön när stationen startades där 1944.

1944 Motorlivbåt Drottning Victoria

1948 Livräddningskryssare A. E. Appelberg

Livräddningskryssare A. E. Appelberg, byggd 1948, var tack vare sitt stålskrov mycket användbar framför allt vid isbrytning vintertid.

1948 Livräddningskryssare A. E. Appelberg

1958 Livräddningskryssare Grängesberg

I Västerbottens Läns Hembygdsförenings årsbok September 1958 står att läsa:
"Den nya Livräddningskryssaren Grängesberg, Sveriges största och modernaste kommer till hemmavattnet med Holmön som station".

Livräddningskryssar Grängesberg, byggd 1958, hade sin hemmahamn i Byviken under slutet av 1950‐talet och en bit in på 1960‐talet. Levererad av G. De Vries‐Lentsch, döpt av fru Brita Brusewitz och placerades vid Räddningsstation Holmön. Vintertid vid isförhållanden låg hon placerad i bland annat Härnösand.

1958 Livräddningskryssare Grängesberg

1971 Räddningskryssare Sigurd Golje

Verksamheten på Holmön flyttades till Holmsund och räddningskryssare Sigurd Golje, byggd 1971, avlöste Livräddningskryssare Grängesberg. På 1970-talet hände det ofta att Sigurd Golje täckte upp för Holmöfärjan, speciellt under svåra isförhållanden.
Sigurd Golje avyttrades sedermera till Sjöfartsverket och byggdes om till lotsbåt PILOT 031 SE.

1971 Räddningskryssare Sigurd Golje

1990 Elsa Golje

Elsa Golje, byggd 1976, donerad av fru Elsa Golje, Stockholm. Elsa Golje, som var en lätt och snabb räddningsbåt var först stationerad på Rörö och kom 1990 att ersätta Sigurd Golje i Holmsund.

1990 Elsa Golje

2000 Rescue Holmsund

Stridsbåt 90H, byggd 1999, utlånad av försvaret och tjänstgjorde från 2000 i Holmsund, då med namnet Rescue Holmsund.

2000 Rescue Holmsund

2007 Rescue Lars Prytz

Rescue Lars Prytz, byggd 1998, donerad av Lars Prytz till RS Käringön. Flyttas 2007 till RS Holmsund. Efter uppgradering och tiden i Holmsund flyttades Rescue Lars Prytz till RS Härnösand för vidare tjänstgöring.

2008 MRS-2 Miljöräddningssläp Holmsund

Sjöräddningssällskapet startade en satsning på miljöräddning med hjälp av Nynäs som donerade ett större antal miljöräddningssläp. I första hand prioriterades oljehamnar och hårt trafikerade farleder.

2008 MRS-2 Miljöräddningssläp Holmsund

2009 RescueRunner Göran

Byggd 2009, donerad av Sparbankstiftelsen Swedbank. Stiftelsen överlät till stationen att namnge nytillskottet och hon döptes till Göran efter en förolyckad anställd på Kustbevakningen.

2009 RescueRunner Göran

2012 Rescue Catharina af Marstrand

Rescue Catharina af Marstrand, byggd 1994, donerad av Catharina Wallenberg till RS Rörö. Hon användes som reservbåt efter norrlandskusten och i september 2016 var hon tillbaka i Holmsund som ersättningsbåt för Rescue MinLouis som låg på varv för uppgradering.

2012 Rescue Catharina af Marstrand

2013 Rescue MinLouis

Rescue MinLouis, byggd 2005, donerad av Louis och Torborg Blick Andersson till RS Fjällbacka. 2013 flyttades hon till Holmsund när Fjällbacka fick den nya räddningsbåten Rescue Leif Johansson. Vintern 2016‐2017 låg Rescue MinLouis på varv för sin 10 års uppgradering och var tillbaka i Holmsund våren 2017.

2013 Rescue MinLouis

2018 Rescue Yvonne Bratt

Rescue Yvonne Bratt, byggd 2016, donerad av Marianne Bratt och med hemmahamn på RS Käringön. Säsongen 2018 var hon tillfälligt omplacerad till Holmsund.

2018 Rescue Yvonne Bratt Foto: Magnus Jonsson

2019 RescueRunner F&B 2

RescueRunner F&B II, byggd 2006, flyttades från RS Stockholm till Holmsund hösten 2019 när Stockholmsstationen fick en donation på en ny RescueRunner.

2019 RescueRunner F&B 2

Ditt namn/era namn skrivs ut här