Grundstötning

Engelsk motorbåt, vars skeppare sände ut Mayday efter grundstötning Kiaholmen utanför Vägga.

Avgick mot positionen, men återkallades, då han själv kommit loss.

Ditt namn/era namn skrivs ut här