Person vilse på Hanö

Polisen önskar hjälp med sök efter en person som hade gått vilse på Hanö. Vi hittade personen på sydöstra sidan med hjälp av våra båtar som sökte från sjön. Två ur besättningen hjälper personen över ön ner till hamnen där polisen också väntar. När vi kommer i land så tar polisen över och hjälper personen hem.

Ditt namn/era namn skrivs ut här