Pråm på grund

Larm om två pråmar som drivit upp på land mellan Nogersund och Hörvik i Hanöbukten. En person ombord. Avgång Hörvik tillsammans med Rescue Edna Begtsson. Sök efter haverist som förlorat strömförsörjningen. Mörkt och dålig sikt pga nederbörd.

I samband med Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, och Rescue Lovisa Åstrand hittas objektet. Det är för grunt vatten för att komma till på ett säkert sätt så vi begär assistans av Rescue SMS från Sölvesborg. Rescue SMS tar över en man från pråmen till RS Edna Bengtsson. Vi följer Rescue SMS till Nogersund.

Landvägen beger vi oss i haveristen och säkrar pråmarna med ankare. Ägaren ombesörjer bärgning själv. Återställning och bunkring som efterarbete denna fredagskväll.

Ditt namn/era namn skrivs ut här