Båt med vatteninträngning

Mindre båt med två personer ombord får vatteninträngning just utanför Fiskebäck. Under larmsamtalet med JRCC stannar deras motor och förbindelsen bryts. Ett stort antal enheter larmas och är snabbt på plats. Vi klargör också Rescue Livbojen i den händelse grundgående båt behövs och håller standby. Rescue Hans Laurin avbryter i samband med framkomst, annan enhet har läget under kontroll då personerna lyckats ta sig iland på närliggande ö.

Ditt namn/era namn skrivs ut här