Befarad sjunkande fritidsbåt

Brott på kylvattenslang med vatteninträngning som följd. Vi går ombord och åtgärdar problemet varvid haveristen kan köra hem själv.

Ditt namn/era namn skrivs ut här