Grundstötning

Vi blir utdragna av Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, på en grundstötning som en inringare har sett vid Klockskär. Rescue Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän anmäler omgående att de går mot haveristen. Vi lämnar Hovås och är framme på 5 minuter. Haveristen tar inte in vatten och det finns inga personskador. Vi bestämmer att Rescue Hans Laurin tar uppgiften med att dra loss haveristen. Rescue Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän stannar som "back upp" under lossdragningen som går mycket lätt. Haveristen startar och vill gå för egen maskin, detta går utan problem. Vi följer en stund och ser att det inte uppstår problem med båten. Vi lämnar haveristen och går mot Hovås.

Ditt namn/era namn skrivs ut här