Grundstötning och huvudskada, Skifteskär

Vi överhör haverist som ropar på Sweden Rescue på kanal 16. Han berättar att han har gått på grund och att dom har en ombord som slagit i huvudet i samband med grundstötningen och blöder därför från pannan. vi lämnar omdelebart kaj och beger oss mot positionen. På väg fram får vi reda på att haveristen fått hjälp av grundet av en annan fritidsbåt och att såret troligtvis inte är så allvarligt. Vi fortsätter fram, bordar haveristen, och plåstrar om den skadade bäst vi kan och uppmuntrar till att söka vidare vård hos sjukvården för att eventuellt sy ihop såret.

Ditt namn/era namn skrivs ut här