Motorhaveri syd om Tistlarna

Klockan 01: 34 Får vi larm från Sjö-och flygräddningscentralen, JRCC, om en saknad motorbåt sydväst om Göteborg. Marinens Sjöövervakningscentral, som sitter i samma lokaler som JRCC, ser ett radareko som passar in på den saknade båten ca 4 nm sydväst om Tistlarna. Vi avgår från stationen med Rescue Livbojen och sätter högsta fart mot den misstänkta positionen. KBV 490 och Rescue Livbojen är framme samtidigt i området och hittar efter en kort stund den saknade båten som nu har en svag lampa som de blinkar med. Det visar sig att båtens batteri är helt dött liksom deras motor. Telefonerna likaså men de 3 ombord är vid god hälsa. I samråd beslutar vi att Rescue Livbojen bogserar haveristen till närmsta hamn som är Lerkil och KBV 490 assisterar hela vägen. Under den odramatiska bogseringen får vi alla uppleva en ny vacker dag ta vid och vi vänder efter avslutat uppdrag hemåt. Mycket gott väder och bra samverkan mellan räddningsorganisationerna. Åter station kl 05:15.

Ditt namn/era namn skrivs ut här