Tamp i propeller

Haveristen fick in tampar i propellern och drev snabbt i den hårda vinden. En lotsbåt lyckades säkra dem före grundstötning. Vi övertog och bogserade till hemmahamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här