3 x Förebyggande

Man vet aldrig vad som väntar när jourbesättningen kastar loss för ett kortare uppdrag... tre uppdrag och sex timmar senare ligger vi åter vid kaj.

Strax efter kl 17 på lördagskvällen ringer jourtelefonen. En medlem berättar att man haft grundkänning strax utanför Malskär i Hudiksvallsfjärden och att man nu ligger och driver efter att ha skadat framdrivningen.

Vi bemannar upp Rescue Evert Taube och går ut till positionen. På plats kopplar vi upp haveristen långsides om vår båt. Innan bogsering påbörjas måste propelleraxeln låsas i sitt läge för att inte riskera att skada backslaget, detta görs på ett smidigt sätt med hjälp av en skruvmejsel. Vattnet i inre fjärden är lugnt så vi väljer att bogsera vår haverist långsides in till bryggan i Reffelmansviken. Strax innan vi ska till att lämna av haveristen vid bryggan ringer jourtelefonen igen.

Haveristen kopplad på bogsertross bakom Rescue Evert Taube.

Draggen är en livlina.

Strax innan vi ska till att lämna av vår första haverist vid bryggan i Reffelmansviken ringer jourtelefonen, i andra änden har vi en medlem som meddelar att man befinner sig norr om Innerstön med en motor som stanat av oklar anledning. Då vinden är nordostlig driver man mot land men man bedömer ändå situationen som lugn i den lite mer krabba sjön som råder ute på "flaket". Man har förberett draggen för säkerhets skull.

Även om läget inte är akut i samtalets skede så avslutar vi vårt pågående uppdrag så skyndsamt vi kan utan att tumma på säkerheten och vänder stäven ut mot haveristens position. När vi har passerat Norra Ljusgrund och är halvvägs ner mot Aftonvardsskär ringer ombordvarande på haveristen upp igen och berättar att man är relatívt nära land och att man lagt i draggen som fått fäste. Vi kommer på plats inom 25 minuter och kopplar kvickt en tamp för mot för och backar ut på öppnare vatten, då sjögången var relativt hög på plats blev vi tvungna att kapa linan till draggen då det hade varit en omöjlighet att få loss den från botten.

Väl ute på lite öppnare vatten släpper vi vår förliga tamp och kastar över trossen. Innan bogsering påbörjas får haveristens ombordvarande i uppgift att försöka låsa propelleraxeln så inte den börjar snurra av strömningarna med risk för skador på backslaget som följd. Man lyckas med att låsa axeln varpå bogsering in till Skärnäs påbörjas. Tre timmar efter påbörjad bogsering vänder vi ut genom Dukarsundet när jourtelefonen ringer..

Batteriproblem?

Vi blir uppringda på jourtelefonen av en fritidsbåtsägare som fått problem med motorn, den startar inte och tanken går genast till ett klent batteri. Positionen är Klubbviken så vi stävar dit och försöker på plats se om vi kan lösa problemet. Vi går dock bet med det tekniska så vi får förbereda en bogsering som går in till Hudiksvalls hamn.

Vid 23.35 släpper vi av en tacksam haverist vid sin bryggplats och vi håller tummarna för att problemet med motorn är snabblöst så att dom får njuta av fritidsbåtslivet till fullo i sommar.

Hur kan du stötta Sjöräddningssällskapet?

Sjöräddningssällskapets verksamhet bygger på frivillighet och du kan stötta på många olika sätt.

Bli medlem här! 
Förutom att du direkt stöttar verksamhetens möjlighet att rädda liv så får du även möjlighet till kostnadsfri assistans vid icke akuta händelser. 

Ge en pengagåva.
Förutom medlemskapet kan man också stötta Sjöräddningssällskapet genom en pengagåva. På vår hemsida finns också möjligheten att bli månadsgivare.

  • Swish 900 5000
  • Bankgiro 900-5000
  • Skriv gärna RS Hudiksvall i meddelandefältet.

Mer om dom olika sätt som du, privatperson eller företagare, kan stötta Sjöräddningssällskapet på finns att läsa här.

Ditt namn/era namn skrivs ut här