Förebyggande utryckning - Grundstötning

Mitt under fredagens kvartsfinal av Let's Dance ringer jourtelefonen. En av Sjöräddningssällskapets medlemmar har fått grundkänning och tar sig inte loss för egen maskin.

Utifrån intervjun med haveristen görs bedömningen att det inte föreligger någon akut fara för liv och ärendet klassas som en förebyggande utryckning. Ärendet slås ut på personsökarna och kort efter samtalet med haveristen lämnar Rescue Evert Taube kaj och går mot Sandreveln. På plats gör en beömning av läget och då ingen vatteninträngning eller övriga skador föreligger kopplas en tross i haveristen och dras flott av grundet.

Efter lossdragningen görs ytterligare kontroller av både skrov och framdrivning, man går sedan för egen maskin in till bryggplats.

 

Bli medlem du också! Då får du kostnadsfri assistans även om läget inte är akut. Du kan bli medlem här.

Ditt namn/era namn skrivs ut här