Förebyggande utryckning - maskinhaveri

Säsongens andra uppdrag där en av våra medlemmar drabbats av maskinhaveri i vågorna!

Christopher har fullt fokus under uppdraget Foto: Henrik Sundman

Vid 15-tiden på tisdagen får vi en påringning från medlemscentralen gällande en medlem som fått problem med motorn på position syd Innerstön. Kort efter att vi fått samtalet lämnar Rescue Evert Taube Hudiksvalls hamn med fyra personer ombord och på väg ut tar vi kontakt med haveristen som önskar bli assisterad till Söderhamn då man är på väg söderut och kontakt med varv upprättats.

Som medlem i Sjöräddningssällskapet så får man kostnadsfri assistans vid haveri dock är det i första hand till närmaste hamn där båten kan tas om hand. Därför tar vi beslutet om att bogsera in haveristen till Borka, Enånger. Ute på ”flaket” är sjön gropig men relativt lugn, något som förändras helt när vi gått igenom Kråkösundet och möts av en grövre sjögång med vågor på uppemot 2,5-3 meters höjd. Beslutet att bogsera till Enånger känns genast som ett klokt beslut.

Ombord har två i vår besättning ekiperat sig i varsin ytbärgardräkt och börjat förbereda sig för det stundande däcksarbetet. Den grova sjögången gör dock att vi inte gärna vill gå nära haveristen varpå bogsertrossen kastas över. När vi närmar oss lugnare vatten ringer vi in till Borka brygga och meddelar att vi är på väg in med en haverist och även till en båtmekaniker.

Framme i Borka lägger vi till vid gästbryggan och samtalar en stund med haveristerna, det visar sig att det är första dagen på deras bröllopsresa med destinationen västkusten, tyvärr kom man inte så långt som man tänkt sig på första etappen .

Efter en bit mat och lite kaffe på restaurangen lämnar vi Borka och tacksamma haverister med en önskan om en fortsatt fin resa söderut, själva stävar vi hemåt mot Hudiksvall i den gropiga sjögången.

Åter Hudiksvall klockan 20.35

Vi hjälper dig i alla lägen.

Livet till sjöss är fullt av överraskningar och vem som helst kan råka ut för motorhaveri, grundstötning eller att vädret plötsligt slår om. Som medlem får du kostnadsfri hjälp redan innan läget blir akut, våra sjöräddare är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Det är vårt sätt att tacka för ditt stöd, men också ett sätt att förhindra allvarliga olyckor. 

Bli medlem - klicka här!

Ditt namn/era namn skrivs ut här