Förebyggande utryckning - Maskinhaveri

Strax efter klockan 14.00 ringer jourtelefonen, en medlem befinner sig i Agö hamn och är i behov av assistans då motorn krånglar.

Vi avgår klockan 14.30 med en fyra man stark besättning ombord med destination Agön, men, haveristen ligger inne i Agö hamn och är därför svår att komma åt på grund av det grunda vattnet. En annan privatbåt assisterar ut haveristen till Ormsand där vi möter upp och övertar bogseringen. En tacksam medlem avlämnas i Borka, Enånger vid 17.25, innan vi lämnar och återgår mot Hudiksvall passar vi på att ta en bit paj och kaffe på restaurang Borka Brygga.

Vid 19.45 ligger vi åter vid bryggan, redo för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här