Nattligt sjöräddningsuppdrag

Klockan är 01.25 natten mot fredag, RS Hudiksvalls jourbesättning ligger hemma och sover i god ro när personsökarna helt plötsligt sätter igång att tjuta. Talet är otydligt men larmsignalen är klar som det klaraste månskenet, nu är det allvar men vad gäller larmet?

Inom loppet av ett par minuter har nattens befälhavare hunnit klä på sig och samtidigt motringt JRCC för att få in mer vetskap om det nu aktuella larmet, de uppgifter som fås från räddningsledaren är att det gäller en försvunnen simmare i området kring Björnsundet, norr om Hornslandet. Parallellt med motringningen är övriga besättningen på väg till hamnen för uppstart av båt och färdigställande för snabb avfärd mot den angivna positionen.

Vi lämnar Hudiksvalls hamn inom vår måltid på 15 minuter och går för full maskin mot den angivna positionen, uppdragets karaktär gör att tiden är av största vikt och vår ETA (beräknade ankomsttid) är lång, närmare 1 timme. Kort efter avgång får vi dock motbud från JRCC då man återfunnit den saknade, vi kan därför dra av på farten och vända åter mot hemmahamn.

Vid 01.50 ligger vi åter förtöjda vid bryggan och redo för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här