SAR - Grundstötning

Klockan 13.33 tjuter det i personsökarna, larmet gäller en segelbåt med sex personer ombord som grundstött väster om Tunaolmen och 
en person ska enligt initiala uppgifter ha hamnat i vattnet.
I det gråmulna vädret lättar Rescue Evert Taube med fyra man ombord Hudiksvall, 
samtidigt larmas också Norrhälsinge Räddningstjänst som går ut med brandbåten 226-4090 (Fyr).

Brandbåten når fram till haveristen som första räddningsenhet och tillsammans gör vi en samlad bedömning av läget, 
ingen av de ombordvarande personerna har ådragit sig några allvarligare skador och det visar sig att den person som varit i vattnet ska ha hoppat i för att simma in till land. 
Efter lite trixande får vi flott segelbåten som tas in till bryggan i Klubbviken.
Personerna som befunnit sig ombord tas ombord på Fyr för transport in till Hudiksvall samtidigt förbereder vi bogsering av segelbåten.

Väl inne i Hudiksvalls hamn tar två personer ur besättningen in segelbåten till sin ordinarie bryggplats med hjälp av en liten utombordare, åter förtöjd och återställd 18.15 efter avslutat uppdrag.
 

Ditt namn/era namn skrivs ut här