Segelbåt på grund

Klockan 15.07 skickar Sjö- och Flygräddningscentralen JRCC ut ett larm om en segelbåt med två personer som gått på grund på västsidan av Hornslandet. Rescue Evert Taube och Kustbevakningens båt KBV 414 lämnar Hudiksvalls hamn och Lotsbåt 793 från Ljusne ansluter söderifrån. KBV 414 kommer fram som första båt och kan efter en snabb kontroll dra loss båten som läggs på Rescue Evert Taubes långsida för bogsering in till lugnare vatten. En viss vatteninträngning uppmärksammas men ordnar till sig. Orsaken till det maskinella framdriftproblemet visade sig vara en tamp som oturligt nog letat sig mer i propellern. Vid 16.15 avslutas sjöräddningsinsatsen och räddningsenheterna lämnar haveristen som väljer att ligga kvar vid bryggan över natten och återgår hemåt.

Kustbevakningens båt KBV 414 närmar sig haveristen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här