Sjöambulans - Prio 1

Under vår sedvanliga midsommaraftonspatrullering ropar Sjö- och Flygräddningscentralen Sweden Rescue upp oss på VHF-kanal 16, SOS Alarm behöver hjälp med en sjöambulanstransport prioritet 1 från en av skärgårdens naturhamnar.

Då vi ligger strax söder om Agön och har omkring 10 minuters framkörning så tas beslut i samråd med SOS Alarm om att vi går mot patienten och 10 minuter efter ankomst har vi lastat patienten och sätter högsta fart mot väntande ambulans i land.

Deltagande resurser:

  • Rescue Evert Taube, Sjöräddningssällskapet
  • Ambulans 326-9420, Region Gävleborg

Ditt namn/era namn skrivs ut här