Sjöambulans Prio 1 - Allergisk reaktion

Strax efter klockan 14 ringer anhöriga till vår jourtelefon, deras son har fått en allergisk reaktion, troligen till följd av ett getingstick. Man befinner sig i Klubbviken, Tunaolmen.

Vi ber pappan att ringa 112 för att få ärendet bedömt och larmvägen rätt samtidigt som besättningen börjar förberedas på att det kan komma ett larm inom kort. Efter 30 minuter ringer JRCC och SOS upp oss och vill ha vår hjälp med transporten, då vår båt befinner sig i hamn inväntar vi ambulans innan avgång.

När vi är på väg ut ringer pappan upp oss igen och meddelar att läget förvärrats, sonen blir alltmer okontaktbar. Vi räcker över telefonen till en av ambulanssjuksköterskorna och slår spakarna i bordet för att komma fram så fort som möjligt, 14 minuter efter avgång är vi på plats i Klubbviken och ambulanspersonalen påbörjar behandling och tillsammans med vår besättning lägger vi patienten i vår bårbalja. Lastar ombord för trasnport till sjukhus, under vägen in märker vi att läkemedlen börjar ge effekt och väl inne i hamnen kan patienten gå själv från båten till ambulansen.

Deltagande resurser:
Rescue Evert Taube
Ambulans 326-9410

Ditt namn/era namn skrivs ut här