Sjöräddningslarm - Grundstötning

Under fredagskvällen går larmet på personsökarna hemma hos besättningen, personer på land har sett hur en person hoppat i vattnet från sin segelbåt trots att seglen är uppe!

Strax efter att klockan passerat 20.00 ljuder personsökarna hemma hos kvällens jourbesättning. Larmet gäller en segelbåt som grundstött vid sandgrundet, personer på land har sett hur en person hoppat i vattnet från båten trots att seglen är uppe varpå Sjö- och Flygräddningscentralen väljer att klassa ärendet som SAR.

Besättningen kastar loss kort efter larmet och beger sig mot haveristen, väl på plats sjösätts en ytbärgare som simmar fram med en tross. Ombord kan inga skador på vare sig person eller båt konstateras så segelbåten dras flott och kan sen fortsätta för egen maskin.

Rescue Evert Taube ligger åter vid bryggan kring 22.30 efter väl utfört uppdrag, redo för nya äventyr.

Ditt namn/era namn skrivs ut här