God Jul och Gott Nytt 2023!

Året är på väg mot sitt slut och vi på Sjöräddningssällskapets station i Hudiksvall vill rikta ett stort tack för allt stöd under 2022! Vi vill också passa på att önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2023!

Under sjöräddningsåret 2022 har Hudiksvalls frivilliga sjöräddare tillsammans haft mer än 15 000 timmar jour, dygnet runt under årets isfria tid. Ytterligare närmare 5 000 timmar har tillägnats båt- och stationshusunderhåll samt utbildning.

På uppdragsfronten ser vi en återgång till mer normala siffror från extremåret 2020 och vi summerar totalt åttioåtta uppdragsrapporter fördelade på:

  • Räddningstjänstuppdrag – 4 st
  • Förebyggande utryckning – 21 st
  • Sjuktransport – 3 st
  • Övning – 50 st
  • Övrigt – 10 st

Den vanligaste uppdragsorsaken under året har varit motorhaverier och grundstötningar.

Medlemskapet fortsätter att vara en stor del av Sjöräddningssällskapets intäkter men utöver det tillkommer också generösa gåvor och donationer från företag och organisationer. Därför vill vi rikta ett extra tack till nedanstående företag och organisationer för ert generösa stöd till er lokala sjöräddningsstation i Hudiksvall!

Ditt namn/era namn skrivs ut här