Rejza på besök

Med hjälp av hundens nos finns möjligheten att finna en försvunnen person i ett sök mycket fortare, RS Hudiksvall fick på måndagen möjligheten att testa då sjöräddningshunden Rejza besökte stationen med hundförare Hasse och Anette.

Om sjöräddningshundverksamheten

Efter vårt ordinarie måndagsmöte tog Hasse och Anette Stierna från RS Dalarö över ordet och berättade om den sjöräddningshundverksamhet som Sjöfartsverket sjösatte för några år sedan. Anette hade då schäfern Orka som var utbildad och certifierad räddningshund, efter en extra utbildning under 2012 blev Orka i november -12 Sveriges första certifierade sjöräddningshund. 

Utbildningen för att bli ett certifierat sjöräddningshundekipage pågår under två års tid och är den längsta av Svenska Brukshundsklubbens tjänstehundsutbildningar, i utbildningen ingår förutom den ordinarie räddningshundutbildningen också träning för hundföraren att lära sig hur vindarna beter sig på havet och för hunden att lära sig att arbeta från båt där arbetsytan är begränsad.

Sedan 2013 finns det sex certifierade sjöräddningshundar i Sverige, fyra i Stockholmsområdet och två på västkusten. Tyvärr blev Anette tvungen att ta det svåra beslutet att låta Orka somna in i februari 2015 efter en tids sjukdom. Idag upprätthålls beredskapen av Rejza (RS Dalarö), Rock och Triss (RS Trosa), Salt (RS Stockholm) samt Freya och Buza (RS Rörö). Alla sjöräddningshundförare är frivilliga inom Sjöräddningssällskapet då hundföraren ska kunna arbeta ombord på en sjögående enhet även när hunden inte behövs.

Rejza i fören med hundförare Hasse Stierna Foto: SVT GävleDala

Kvällens scenario

Vårt övningsscenario för kvällen består av att vi fått in ett uppdrag om att en person försvunnit till havs och vårt uppdrag blir att söka av Kastellholmen då man tror att personen kan ha tagit sig iland där. Rejza jobbar likt alla hundar med vindvittring och spårsök varav det förstnämnda är huvudmetoden från båt. Genom att gå på läsidan av tänkt sökområde har hunden möjlighet att jobba i den så kallade vittringskonen, hundförarens jobb är att läsa av hundens beteende och läte samtidigt som man söker visuellt, i Rejzas fall lyssnar man på skall. 

Den här kvällen ställde inte vinden upp utan höll sig på bleka två meter i sekunden vilket gav ett väldigt strandnära sök, Rejza kunde dock snappa upp vittring ganska omgående från ön varpå vi släppte iland henne. Kort efter hör vi skall som tecken på att hon hittat vår försvunne fiurant. Hundens nos är ett ovärderligt verktyg i söksammanhang och hindras inte av dimma eller mörker när männikans sinnen går ner markant.

Rejza vilar efter avslutat övningssök Foto: Christian Johansson

Inslag i SVT GävleDala

Under hundövningen hade vi sällskap av Sveriges Televisions lokala reportageteam som följde med oss ut för att göra ett reportage, följ länken för att komma till reportaget.

För att komma till reportaget, klicka HÄR!

För att se ett längre inslag, klicka HÄR!

Christopher intervjuas av SVT GävleDala Foto: Christian Johansson

Ditt namn/era namn skrivs ut här