Reportage "Övning, övning..."

Övning, övning! "Samband Hudik" söker sjöräddningsenheter i området Gackerön, Hudiksvall. Kryssningsbåten M/S Medvind larmar om personskada ombord under pågående kryssning!

Helahalsingland.se intervjuar.

Det är första lördagen i augusti, helgens befälhavare och jourgående besättning har samlats i stationshuset för att delta i en intervju med Izabelle från Helahälsingland.se/Hudiksvalls Tidning som vill göra ett reportage om Sjöräddningssällskapet, vad vi gör och hur vi övar. Vad besättningen inte vet är att det under pågående intervju ligger ett övningslarm och lurar, tre personer från stationen befinner sig nämligen ombord på kryssningsbåten M/S Medvind för att förbereda en övning som kommer genomföras under pågående lunchkryssning med 150 gäster ombord.

Mats, befälhavare ombord på M/S Medvind styr med van hand ut i Hudiksvalls Skärgård. Foto: Christian Johansson

Larmet går!

Klockan är strax efter 13.30, M/S Medvind har rundat Tunaolmen sen en stund tillbaka och nu är det dags att larma! Övningsledningen ombord ringer upp Sjö- och Flygräddningscentralen JRCC och ber om ett övningslarm för att få ett visst adrenalinpåslag hos besättningen ombord på Rescue Evert Taube som ännu inte har nån aning om vad som väntar.

När vi får larm via personsökarna är det rutin att motringa JRCC för att få mer information om uppdragets art, och kort efter larmet ringde mycket riktigt telefonen hos "JRCC", det vill säga övningsledningen "Samband Hudik" som för dagen agerade JRCC. Besättningen ombord på Rescue Evert Taube får uppgifterna om att det är kryssningsbåten M/S Medvind som under pågående kryssning larmar om personskada ombord, man befinner sig i området Gackerön, Hudiksvallsfjärden men då man har över en timme till kaj i toppfart är man i behov av evakuering.

"Patienten" tas omhand.

Besättningen ombord på Rescue Evert Taube bordar Medvind i höjd med Saltvik och gör en lägesbedömning av "patienten". Han ska enligt uppgift från övrig besättning ombord ha varit ute på fördäck och halkat på den hala plåten, fallit handlöst och slagit i huvudet men om han varit medvetslös är oklart.

Då det inte kan uteslutas nack- och ryggskador tas beslutet om att fixera "patienten" med nackkrage och spineboard, detta för att inte förvärra eventuella skador. Inom loppet av 13 minuter är "patienten" fixerad, överlastad och avtransporterad från M/S Medvind och i samband med det avbryts övningen och när övningsledning och medicinsk observatör kommit ombord på Tauben återgår vi till Hudiksvalls hamn för återställning av utrustning samt genomgång av övningen.

Under genomgången tas frågor som rör bland annat kommunikationen mellan besättningen och omhändertagandet av patienten upp. Hur gjorde vi? Vad gjorde vi? Varför gjorde vi? Kunde vi ha gjort något annorlunda?

Vi har sällan möjligheten att öva med större fartyg så hela gänget ombord var rörande överens om att det var en lyckad och välbehövlig övning tillsammans med M/S Medvind.

Länk till Hudiksvalls Tidnings reportage (OBS! Plusmärkt reportage)

Den "skadade" tas omhand av vår besättning innan avtransportering. Foto: Christian Johansson

Ditt namn/era namn skrivs ut här