RS Hudiksvalls Årskrönika 2020

Ett märkligt år är nu slut och det är dags för oss att sammanfatta 2020 och ett uttryck passar mycket väl in på året som gått... All time high.

Januari till mars

Under vintermånaderna när båtarna på grund av isläget ligger på land utförs en hel del underhåll och utbildning. Både Rescue Evert Taube och Rescue Hemsö fick sig en ordentlig genomgång under tiden på land, bland annat byggdes targabågen om på Hemsö och takluckorna på "Tauben" tätades om. 

Oscar och Johan åtgärdar Hemsös signalhorn.

April

Årets säsong börjar rekordtidigt och redan under första veckan sjösätts Rescue Hemsö och någon dag därefter även Rescue Evert Taube. Båtarna utrustas och efter provkörning konstateras att båda båtarna fungerar och kan sättas i operativ drift. Året första uppdrag inkommer på påskdagen när SOS Alarm söker oss för att bistå ambulanssjukvården med en brådskande transport från en av våra öar. Under månaden genomförs ett flertal övningar för att rosta av stationens frivilliga.

Maj

Uppdragen tar fart och månaden summerar in på hela nio uppdrag vilket för RS Hudiksvalls del är en relativt hög siffra för maj månad. Våra sjöräddare larmas bland annat på ett befarat hjärtstopp som tyvärr inte slutade lyckligt, drunkningstillbud och ett antal förebyggande utryckningar. En båt på drift med tre yngre personer ombord får högsta prioritet och Hudiksvalls frivillia sjöräddare samarbetar med Norrhälsinge räddningstjänst under uppdraget.

Juni

Coronapandemin har slagit sitt grepp om samhället med full kraft och båttrafiken i vårt område ökar markant då fler väljer att semestra på hemmaplan. Man vet aldrig om det blir som man tänkt när man kastar loss, två exempel på detta var när övningen över gick i en knepig och tung lossdragning eller när besättningen vid middagstid får samtal om en kortare bogsering från Malskär, sex timmar senare har tre haverister assisterats.

Juli

Vi går in i juli månad och uppdragfrekvensen minskar något, vi hinner dock med ett antal förebyggande uppdrag men även en sjöräddningsklassad grundstötning. När vi kommer fram till haeisten visar det sig att läget är lugnt utan skador på vare sig båt eller ombordvarande. När vi kommer ut till våra medlemmar och haverister så möts vi ofta av glada miner och tacksamhet, ett talande exempel är paret som assisterades in till Snäckmor när drvet havererat.

Augusti, en sorgens månad

När besättningen är ute och motionerar Rescue Hemsö blir det brådskande att ta sig till platsen från Agö Storhamn då larmet går om en befarad drunkning vid Malnbaden. Under augusti så får vi även problem med Rescue Evert Taube vilket gör att vi från vår grannstation i norr, RS Lönnånger, får låna ner Rescue Hedvig under en vecka och "Hedvig" fick bekänna färg under onsdagsnatten då vi i dimman får in ett brådskande sjukdomsfall en bit söderut i vårt område.

I början av månaden nås vi också av det mycket tragiska beskedet om att vår vän och mångårige sjöräddare, Magnus Ramström, har förolyckats på sitt jobb. För stationens frivilliga tas beskedet emot med chock och besättningen som vid tillfället för beskedet är ute och motionerar Rescue Evert Taube tar snabbt beslutet om att tillfälligt stänga stationen för en chans att samla tankarna och bearbeta. 

September

Uppdragen fortsätter att trilla in och ett flertal båtar med maskinproblem assisteras. Rescue Evert Taubes 625 hästkrafter får jobba hårt då en större segelbåt i samband med upptagning hamnar in på ett grundområde och inte lyckas ta sig loss för egen maskin. Vinden piskar på så besättningen passar också på att känna på vågorna utanför Olmen där våghöjden ligger på runt 3,5-4,5 meter.

Erik, Oscar och Johan åtgärdar fel i masten.

Oktober till december

Uppdragen miskar markant då fler och fler väljer att ta upp sina båtar. En älgjägare faller illa på en av våra öar och behöver komma till sjukhus, en befarad drunkning i december drar igång en samverkansinsats men kan snabbt blåsas av då det visar sig att personerna är kvar på land. Under dessa månader har vi även övat en hel del, bland annat har våra aspiranter fått testa på att släcka brand med filt och pulversläckare hos Norrhälsinge Räddningstjänst.

Den 15 november avslutas säsongen för Rescue Hemsö som tas upp och spolas av inför vintring. Rescue Evert Taube ligger fortsatt i vattnet fram tills den 3 januari 2021 då upptagning ske, vädret därefter har visat på minusgrader och ispåväxten i hamnen har tagit fart men säsongen 2020 kan ändå summeras in som den näst längsta i stationens historia och alla siffror har slagit all time high. Vi kan också konstatera att coronapandemin påverkat vår verksamhet rejält genom skärpta riktlinjer och indragna evenemang, uppdrag och övningar har genomförts med anpassningar och vi hoppas givetvis på ett 2021 med en lättare vardag.

Totalt har vi under året 2020, coronapandemin till trots:

  • utfört 49 uppdrag (sjöräddning, sjöambulans, förebyggande mm)
  • övat 67 gånger.
  • fått in 10 nya aspiranter.
  • lagt över 18000 jourtimmar.

Skulle du vilja bli frivillig? Anmäl ditt intresse här så tar vi kontakt med dig.

Vill du stötta vår verksamhet på annat vis än som frivillig? Kanske genom en gåva eller en större donation? Läs mer om hur du kan stötta Sjöräddningssällskapets verksamhet här.

Och du! Bli medlem, då får du kostnadsfri assistans även om läget inte är akut.

Ditt namn/era namn skrivs ut här