Förebyggande utryckning

Vi gick ut och hjälpte en kanotist som var frusen och behövde assistans.

Ditt namn/era namn skrivs ut här