Grundstötning

Telefonsamtal från medlemmsservice om en grundstötning vid Gnistholmen öster om Klitt. Båten var en träsnipa med en trubadur med liten budget. Tänkte spela och sjunga för att få ihop pengar för att kunna ta sig från Stockholm till Randers i Danmark. Vi drog loss och önskade trevlig resa.

Ditt namn/era namn skrivs ut här