Motorhaveri

Hämta en medlem med motorhaveri i Vänsjöviken. Vi kopplade tross och drog honom till Djurgårdsudde.

Ditt namn/era namn skrivs ut här