Styrpulpetsbåt på grund

Anmälaren fick problem med motorn efter grundstötning. Bogserades till rampen vid Djurgårdsudde.

Ditt namn/era namn skrivs ut här