Segelbåt på grund vid Pirum

Segelbåt på grund i Ekens skärgård.

Ditt namn/era namn skrivs ut här