Kallelse: årsmötet den 30 juni

I medlemstidningen Trossen nummer 2 finns en kallelse till Sjöräddningssällskapets årsmöte den 22 maj. Datumet för årsmötet ändras och blir istället den 30 juni. 

Tid: 30 juni, 18:00
Plats: Talattagatan 24, Långedrag, Göteborg.
 
Medlemmar kan anmäla sig till årsmötet genom att mejla till info@ssrs.se eller ringa på 077-579 00 90. Osa med medlems- eller personnummer senast den 18 juni. Varje medlem har en röst på årsmötet.

Mer information:

Om föreningen
Om vår styrelse
Årsbok 2021
Årsredovisning 2020
Valberedningens förslag till styrelse
Ärendelista årsmöte 2021
Motion: SSRS behöver fler kvinnor i båtarna
 

Ditt namn/era namn skrivs ut här