Kallelse till årsmöte 2020: flyttat från Visby och till nytt datum

På grund av rådande omvärldsläge flyttas Sjöräddningssällskapets årsmöte från Visby till Göteborg, och till nytt datum:

Tid: Tisdagen den 30 juni, klockan 17.
Plats: Sjöräddningssällskapets kontor i Långedrag, Göteborg.

 

Medlemmar kan anmäla sig till årsmötet genom att mejla till info@ssrs.se eller ringa på 077-579 00 90. Osa med medlems- eller personnummer senast den 18 juni. Varje medlem har en röst på årsmötet.

Exakt hur mötet kommer att genomföras med tanke på rådande restriktioner, är i dagsläget inte beslutat. Vi kommer att återkomma med mer information här på hemsidan cirka två veckor före årsmötet.

I Trossen nummer 2, som producerades tidigare under året och nådde våra medlemmar i veckan, berättade vi att årsmötet skulle hållas lördagen den 30 maj i Visby. På grund av den pågående krisen och för att undvika spridning av Covid-19 till en region som hittills haft mycket få smittade, har Sjöräddningssällskapets ledning och styrelse beslutat att flytta mötet från Gotland.

Mer information:

Om föreningen
Om vår styrelse
Årsbok 2020
Årsredovisning 2019
Valberedningens förslag till styrelse
Ärendelista 

Ditt namn/era namn skrivs ut här