Kallelse till årsmöte 2022

Sjöräddningssällskapet kallar till årsmöte lördag den 21 maj. Mötet hålls på Hotel Tylösand, Kongresshallen 15.30 – 16.30. Registrering och kaffe från 15.00.

Medlemmar kan anmäla sig till årsmötet genom att mejla till info@ssrs.se eller ringa på 077-579 00 90. Osa med medlems- eller personnummer senast den 13 maj. Varje medlem har en röst på årsmötet.

Delta på årsmötet digitalt
https://youtu.be/LKPcUj49ol4

Mer information
Årsredovisning 2021
Protokoll årsmöte 2021
Ärendelista till årsmöte 2022
Valberedningens förslag till styrelse
Årsbok 2022
Om föreningen
Om vår styrelse

Ditt namn/era namn skrivs ut här