Assisterat medlem med kätting i propeller

Vi hjälpte en av våra medlemmar som fått in bojkättingen i babords duoproppropeller. Efter lite simmande och dykande kunde vi lossa bojen från kättingen och sedan lossnade kättingen från propellern av sig själv. Kättingen återmonterades till bojen och medlemmen kunde köra hem med hjälp av sin SB maskin då BB inte gick att starta efter det som inträffat.

Ditt namn/era namn skrivs ut här