Bogsering av mindre båt

Vi blev kontaktade av ägaren till en mindre båt med maskinproblem i en position norr om Ölandsbron. Vi påbörjar ett sök efter haveristen som påträffas ca en distans nordost Gulland drivandes nordost i den friska vinden. Vi kopplar bogsering och drar haveristen till sin hemmahamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här