Assisterat räddningstjänsten vid brand på ö

Vi fick via Samverkansappen reda på att det brann på Stora Krokskär, som är en mindre ö söder om Kalmar. 
Efter samtal med räddningstjänsten beslutades att vi skulle transportera brandmän och utrustning till platsen.

Efter vi kopplat upp pumpar kunde branden snabbt släckas. 
Detta var ännu ett exempel på god samverkan mellan Sjöräddningssällskapet och Kommunal Rädddningstjänst.

Vi ber alla att respektera eldningsförbudet och inte grilla, inte ens nära stranden!

Ditt namn/era namn skrivs ut här