Befarad drunkning

Vi blev larmade till en befarad drunkning. En inringare hade sett två personer på en flotte och senare sett flotten obemannad. Vi började förbereda insats med Rescue Kersti Hydén och Rescuerunner Nils-Oskar. Innan vi hunnit lämna kaj avbröts uppdraget eftersom personerna kommit tillrätta.

Ditt namn/era namn skrivs ut här