Brännskador efter motorexplosion

Samtal till jourtelefon från kvinnan ombord som berättar att deras motor har exploderat och att hennes man har brännskador, så vi måste skynda oss. Startar upp Kersti Hydén och stävar norrut i full fart. Förbereder sjukvårdsmaterial. Vi tar ombord de skadade till oss och kör sedan mot sjöräddningsstationen igen dit två ambulanser är beställda. Under körningen behandlar vi brännskadorna som är andra gradens. Lämnar över till ambulanserna och är sedan behjälpliga till KBV när de kommer in med haveristen till sjöräddningstationen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här