Drivande båt i snöoväder

Vid lunchtid idag fick vi larm från Sjö- och flygräddningscentralen då förbipasserande på Ölandsbron sett en mindre båt drivande norrut nära Öland. Vi bemannar Rescue Kersti Hydén och Rescue Sonja Margith och påbörjar sök tillsammans med lotsbåt 777. Befälhavaren på Kersti Hydén utses till OSC (on scene coordinator) och leder söket. Vi söker av alla små öar och de öppna vattenområdena i nordvästlig riktning enligt de ström- och vindberäkningar som kan göras utan att finna den lilla båten. Mest troligt har den sjunkit då sjön var grov och kort. Mycket ymnigt snöfall, dålig sikt och hård vind under stora delar av insatsen. Efter drygt tre timmar avslutas insatsen. Syntolkning: Sonja Margith syns från Kersti Hydéns akterdäck. Sikten inifrån styrhytten på Kersti Hydén.

Ditt namn/era namn skrivs ut här