Drunkningstillbud i Kalmar hamn

Larm om person i vattnet utanför Baronens köpcentrum. Vi lämnade skyndsamt med Rescue Kersti Hydén . Räddningstjänst och ambulans var redan på plats och hade fått upp personen i fråga, som tydligen hade legat i vattnet ett tag. Återupplivningsförsök pågick på kajen, men utan resultat. Våra tankar går till de anhöriga.

Ditt namn/era namn skrivs ut här