Flygräddning

Flygfarkost störtat i vattnet. Framme på plats är personen omhändertagen oskadd och uppe på land. Vi bistår brandkåren med hjälp att bärga farkosten som dras upp på land, en s.k. paramotor.

Ditt namn/era namn skrivs ut här