Försvunnen person eftersöktes

Assisterat polisen i eftersök av försvunnen person i Köpingsvik. Rescue Agneta Trygger genomför strandsök samt sök på grunt vatten medan Rescue Häradssparbanken genomför sök med släpsonar på djupare vatten. Släpsonaren är rekvirerad av Länsstyrelsen Kalmar. Efter 6 timmar är hela viken grundligt genomsökt men tyvärr utan resultat.

Sökspår från Agneta Trygger och Häradssparbanken

Ditt namn/era namn skrivs ut här