Kapsejsad motorbåt med personer i vattnet

En segelbåt ropar mayday efter att de siktat en uppochnedvänd motorbåt (ca 6m lång). Flera personer ligger i vattnet. Det visar sig vara 3 personer, klädda för dykning. Deras båt har kantrat i den betydande sjögången. Segelbåten klarar inte att plocka upp dem pga sjögången.

Rescue Albert Isakson (RS Piteå) och Rescue Kersti Hydén är ute på övning norr om bron och svarar direkt. Rescue Albert Isakson går direkt till angiven position medan Rescue Kersti Hydén går till Kalmar hamn och hämtar jourlaget. Samtidigt ansluter en besättning till Rescue Sonja Margith. På plats kan vi plocka upp två personer ur vattnet. KBV431 kan sedan ta hand om den tredje personen som tagit sig upp på vraket. De tre har varit i vattnet i över en timme och är trötta men annars ok.

Vi bogserar båten till KBV033 som lyfter den med sin däckskran.

Ditt namn/era namn skrivs ut här