Tom kanot siktad

Larm om siktad kanot med tillhörande flytvästar men utan personer. Vi söker efter personer i vattnet och kontrollerar skicket på kanoten. Efter inre spaning och väl avsökt vattenyta avbryts insatsen då ingen olycka inträffat. Enheterna återgår.

Ditt namn/era namn skrivs ut här