Två personer överbord och saknas söder om Öland

Två personer hade fallit överbord från handelsfartyg söder om Öland. Vi avgick med Rescue Kersti Hydén och tre frivilliga sjöräddare. Väl på platsen fick vi rollen som OSC för de sjögående sjöräddningsenheterna. Förutom oss var det Rescue Väringen, Lotsbåt 218 och KBV003. Tillsammans med dessa utförde vi ett krattsök enligt instruktioner från JRCC. Söket försvårades av grov sjö och mörker. De livbojar som slängts ut från det drabbade fartyget hittades upprepade gånger, men inga personer påträffades. Före och under vårt krattsök sökte flera handelsfartyg och två av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar. Halv fyra avblåstes insatsen av JRCC och vi stävade hemåt. för att förtöja Kalmar ca halv sex.

Ditt namn/era namn skrivs ut här