Båtbrand

Rescue Mai Rassy och Rescue Sten A Olsson samverkar med KBV 316 och kommunal räddningstjänst från Grundsund vid en båtbrand strax innanför Islandsberg. Allt gick väl, endast värmespridning i däcket och bränd fläkt samt rökutveckling inne i båten. Efter kontroll med värmekamera kan läget konstateras lugnt. Sjöräddningssällskapet bistår de tre personerna ombord med transport och lugnande samtal. Allt väl, alla enheter går vidare mot nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här