Fiskefartyg tar in vatten

Sjö- & flygräddningscentralen larmar Käringön och Skärhamn på söndagsmorgonen om en fiskebåt som tar in vatten väster om Härön. Sten A Olsson avgår från Käringön 09:00 och Anncha af Fagerfjäll avgår från Skärhamn 09:15. När Sten A Olsson kommer fram som första enhet kan räddningsbesättningen plocka över den enda ombordvarande på fiskebåten till räddningsbåten. Fiskebåten ligger över tungt åt styrbord, Anncha af Fagerfjäll kommer fram i samband med detta och sätter över besättning och pump till Sten A Olsson för att komplettera hennes 3 pumpar. Även KBV 316 kommer fram i samband med detta och ett gemensamt inriktningsbeslut är att försöka rädda båten. Tyvärr går det fort, trots att vi kör pumpar samt försöker stötta upp fiskebåten på dess styrbordssida så går hon djupare och djupare och 09:33 slår hon runt och börjar sjunka.

Sjöräddningssällskapets enheter kör in till en hamn på Tjörn med den räddade personen, som är vid god vigör, och lämnar av honom. KBV 316 stannar kvar på platsen där ärendet övergår till miljöräddningstjänst. Sten A Olsson och Anncha af Fagerfjäll återgår till respektive hemmahamn igen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här