Grundstött på Kaptensgrund

Larm via personsökare om segelbåt på grund syd Mollösund, på Kaptensgrundet. Avgår med Rescue Sten A Olsson till platsen där det vid ankomst råder ett lugn på platsen. Vi kopplar och drar loss båten från grundet. Väl flott kontrollerar vi alla parametrar såsom manöverförmåga, ev. vatteninträngning och besättningen, allt är U.A. Båten fortsätter för egen maskin och vi återgår till Käringön igen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här